New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z)

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z)

Postby artuncs » 22 Jun 2022, 10:34

Image

Değerli kaptanlar;

17 Temmuz 2022 Pazar 17:00(Z) - 20:00(L) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 26 Haziran 2022 Pazar günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 10 Temmuz 2022 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z), and applications will be open on Sunday, 26th June 2022. The application deadline is Sunday, 10th July 2022, 20:00 (Z). The written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be correctly sent to the application form. To attend checkride, you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be considered.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more information about the Examination system, please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind regards,
Erhan M ARTUC, on behalf of Erman PİLİÇOĞLU.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2679
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 25 Jun 2022, 18:47

17/07/2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan checkride başvruları açılmıştır. Katılmayı düşünen adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Applications for the new season Checkride (17/07/2022) have now opened. We wish good luck to all applicants applying for the Checkride. Thank you.
https://www.turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2679
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 28 Jun 2022, 15:01

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 17:00'z - 20:00'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTAC-LTCI, LTAC-LTCW’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTAC-LTCI’, Captain Checkride 'LTAC-LTCW' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 20:00L'den itibaren başlayacaktır. 17:00z’ ile 20:00z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 16:40z-17:00L’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 17:00z 20:00'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.
7. F/O adaylarından beklenecekler:

a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :

a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden ’LTAC-LTCI-LTCF’ Chart's larını indirip kullanacaklardır.
17. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmenler;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.


Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 17th July 2022 at 17:00(Z) Sunday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTAC-LTCI, LTAC-LTCW’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTAC-LTCI’, and Captain Checkride will take place at 'LTAC-LTCW' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied to the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time starting at 17:00z. Between 17:00z and 19:00z will be based on controllers and candidates meeting on the Discord channel. Between 16:40z-17:00z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 17:00z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify them that their meetings have ended; candidates may start their flights on their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATCs. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask for every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATCs.
7. Expectations for F/O candidates:

a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:

a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decision to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to be importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots' email addresses the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program by giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the ’LTAC-LTCI-LTCW’ Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp.
17. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspectors;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

We wish all candidates good luck.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2679
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 30 Jun 2022, 21:37

Discord Server information. How to get connected:
Discord channel can be downloaded free of charge here: https://discordapp.com/
Join to Turkish Virtual Airlines Discord channel here: http://discord.gg/ujHVhVa

Regarding your Discord questions please contact us via the board of administrators '' https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=1 ''
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2679
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests