New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z)

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z)

Postby artuncs » 22 Jun 2022, 10:34

Image

Değerli kaptanlar;

17 Temmuz 2022 Pazar 17:00(Z) - 20:00(L) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 26 Haziran 2022 Pazar günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 10 Temmuz 2022 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00 (Z), and applications will be open on Sunday, 26th June 2022. The application deadline is Sunday, 10th July 2022, 20:00 (Z). The written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be correctly sent to the application form. To attend checkride, you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be considered.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more information about the Examination system, please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind regards,
Erhan M ARTUC, on behalf of Erman PİLİÇOĞLU.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 25 Jun 2022, 18:47

17/07/2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan checkride başvruları açılmıştır. Katılmayı düşünen adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Applications for the new season Checkride (17/07/2022) have now opened. We wish good luck to all applicants applying for the Checkride. Thank you.
https://www.turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 28 Jun 2022, 15:01

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 17:00'z - 20:00'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTAC-LTCI, LTAC-LTCW’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTAC-LTCI’, Captain Checkride 'LTAC-LTCW' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 20:00L'den itibaren başlayacaktır. 17:00z’ ile 20:00z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 16:40z-17:00L’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 17:00z 20:00'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.
7. F/O adaylarından beklenecekler:

a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :

a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden ’LTAC-LTCI-LTCF’ Chart's larını indirip kullanacaklardır.
17. Scenery yükleme ve rota olusturma adayların sorumluluğundadır.

Gözetmenler;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.


Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 17th July 2022 at 17:00(Z) Sunday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTAC-LTCI, LTAC-LTCW’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTAC-LTCI’, and Captain Checkride will take place at 'LTAC-LTCW' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied to the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time starting at 17:00z. Between 17:00z and 19:00z will be based on controllers and candidates meeting on the Discord channel. Between 16:40z-17:00z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 17:00z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify them that their meetings have ended; candidates may start their flights on their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATCs. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask for every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATCs.
7. Expectations for F/O candidates:

a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:

a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decision to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to be importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots' email addresses the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program by giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the ’LTAC-LTCI-LTCW’ Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp.
17. Scenery installation and route creation are the candidates' responsibilities.

Inspectors;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

We wish all candidates good luck.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 30 Jun 2022, 21:37

Discord Server information. How to get connected:
Discord channel can be downloaded free of charge here: https://discordapp.com/
Join to Turkish Virtual Airlines Discord channel here: http://discord.gg/ujHVhVa

Regarding your Discord questions please contact us via the board of administrators '' https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=1 ''
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 04 Jul 2022, 21:10

- ÖNEMLİ !!!!!!! IMPORTANT !!!!!!
Gozden kacmamasi adina... Checkride gunu kullanilacak olan ''LTAC-LTCI-LTCW'' chartlarina sitemiz uzerinden '' https://turkishvirtual.com/charts.asp '' ulasabilirsiniz. Unutmayin C captainlarin ellerinde de bu chartlar olacagindan dolayi, checkride gunu ayni chartlarin kullanilmasi zorunludur. Sizlerde bu chartlari belirttigim adresten indirerek, simdiden gozden gecirmeye baslayabilir ve C ride gunu icin bunlari elinizde hazir bulundurabilirsiniz.

To make sure... You can download the ''LTAC-LTCI-LTCW'' charts via our website at '' https://turkishvirtual.com/charts.asp '' which will be used on the Checkride day. Please note that the c captains will have these charts in hand, and you have to use the same charts on the checkride day. You can download these charts from the address I mentioned, and you can start to review them now and have them ready for the c ride day.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 08 Jul 2022, 07:43

Checkride basvurulari Pazar aksami saat 23:00L de (10.07.2022) kapanacaktir. Bu saatten sonra yapilacak olan basvurular kabul olmayacaktir. Tesekkurler.

Applications for the new season Checkride will be closed on Sunday, 10th July at 20:00Z. Any new applications after this date will not be accepted. Thank you.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 12 Jul 2022, 07:48

Merhabalar;

Planlandigi üzere C ride etkinligimiz yurt icinde gerceklestirilecek. Daha once de aciklandigi uzere artik event ve c ride gibi etkinliklerimiz de pilotlarimizin kendilerine tahsisedecegimiz ticket'lar vasitasiyla gene kendilerinin o etkinlikler de belirtilmis olan kalkis meydanlarina kendilerini tasimalari gerekmektedir. Ticket'lar su an itibari ile adaylarimiza gonderilmistir. Gelen bu promotion ticketleri websitemizin uzerindeki su sayfadan '' https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp '' gorebilir ve kullanabilirsiniz. Bu ticket'lar real time ucusu ile gerceklesmekte olup, bulundugunuz meydan'dan C ride etkinliginin kalkis meydani olan LTAC meydanina olan ucus surenizi iyi hesap ederek, C. ride'dan en az iki saat once transferinizi gerceklestirmis olmaniz gerekmektedir. Bu yuzden bu sureyi iyi degerlendirmenizi rica ederiz.

Kullanilmayan ticket'lar system tarafindan 17.03.2020 aksami otomatik olarak iptal edilecektir.

Ayrica C ride sonrasi adaylara ayri birer ticket daha tahsis edilmis olup, checkride sonrasi gene kendinizi dilediginiz bir meydana gerisingeriye tasiyabileceksiniz. Ornegin eger dunya turu yapiyordu ve C ride icin yurda donmek zorunda kaldi iseniz, C ride sonrasi bu ticket'i kullanarak yeniden donmek istediginiz meydana kendinizi tasiyabilir ve turunuza kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz. Ogrenciler icin sadece yurt ici donus ile sinirlidir. Bu ticket'lar C. ride sonrasi yani 18.03.2020 tarihi ile sinirlidir ve tavsiyem hemen C. ride sonrasi unutmadan ve tabi eger istiyorsaniz, bu ticket'i kullanarak geri donunuz.


Our planned c-ride event will take place domestically. As previously described, our activities such as event and c ride are also required for the pilots to carry themselves to the departure airports, which are also mentioned in these events. Tickets are now sent to our candidates. You can view and use these promotional tickets via our website at https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp. These tickets are actual time flights, and you must calculate your flight time to LTAC, which is the departure area of the c ride activity, and you have to be there at least two hours before the c ride. Therefore, we kindly ask you to evaluate this time well.

Unused tickets will be automatically cancelled by the system after the checkride 17.03.2020.

In addition, a separate ticket is allocated to the candidates after the c-ride, and you will be able to carry yourself back to the airport as you wish. For example, if you were doing a tour around the world and had to return to the airport for the c ride, you can use this ticket after the c ride to move yourself to the airport where you want to return and continue your tour where you left off. Students are limited to domestic returns only. These tickets are limited until after the c ride, i.e. 18.03.2020 and my advice is to remember to return immediately after the c-ride, that is, if you want to return, using this ticket.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 14 Jul 2022, 08:55

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ!!
Gelememe şansı yüksek olan ve başvurusunu yapmış adaylarımız var ise, lütfen şimdiden başvurularını, başvuru yaptıkları sayfaya yeniden giderek iptal etsinler. Çünkü aday sayısı kadar c-captain belirliyoruz ve katılmayan adaylar olduğunda bu bize baştan gereksiz iş yükü yaratmış oluyor. Ayrıca katılmayacağınız halde iptal etmediğiniz başvurularınız checkride sonrası career sayfaniniz da 'KATILMADI' olarak işaretleniyor. Eğer bu notu career sayfanızda üyeliğiniz boyunca görmek istemiyorsanız önceden önleminizi alınız. Size böyle bir şans veriyoruz.

Sizlere checkride dep meydanına gidiş ve checkride sonrası da geri dönüş için free instant tickets'lar gönderdik. Lütfen checkride öncesine kadar bu ticktes'ları kullanarak checkride dep meydanında uçağınızı hazır bulundurun. Uçağını checkride meydanına almamış üyelerimizin sonraki mazetlerini gene kabul etmiyoruz.

Aynı zamanda checkride meydanları için de chart'larımız hazır ve sitemiz 'PILOT CORNER' altında bulunan 'charts' sayfasından indirebilirsiniz. Unutmayın checkride zamanı c. captain'nizin elinde de bu chartlar olacağı için sizinde bu chartları kullanmanız gerekiyor. Lütfen kendiniz yanınızda başka chartlar bulundurup kullanmayınız.

Captain adaylarına havada verilecek arızalar sonrası kendilerinin buna verdikleri reaksiyonlar ölçülecek. Aynı zamanda da yaklaşmada bir motorları kapatılacağından bu arızalara karşı şimdiden hazırlıklı olsunlar.

Sizlere öncelikle dikkat etmeniz gerektiren bazı hususları tekrarladım. Daha fazla bilgiyi yukarıdaki asıl açıklamalarda bulabilirsiniz. Lütfen okumamazlık etmeyiniz! Checkride akşamı ben bunu bilmiyordum, bana söylenmedi gibi mazaretleri kabul etmiyeceğiz. Yukarıda size söylenen ve istenen sebeplerden başka şeyleri checkride akşamı biz sizden istemiyeceğiz bu sebeple yukarıda verilen açıklamaların iyi okunması ve anlaşılması tek isteğimiz.

Checkride akşamı lütfen 'DISCORD' kanalımızın 'CREW LOUNGE' odasında hazır olunuz. Diğer odalarda sizi arama ve çağırma gibi iş yükü yaratılmaması açısından bu da önemli.

Bugünden sonra adaylarimizin check captain'ları belli olacak ve isimler sitemizin ana sayfasında ki tabloda görünecek. Buradan check captain'nizin kim olduğunu görebilirsiniz. Olası sorularınızı lütfen buradan yazın, hemen ilgilenilecektir.

Güzel bir akşam olmasını hepimiz için diliyor ve hepinize şimdiden başarılar diliyoruz.

Erhan M. Artuc
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby artuncs » 18 Jul 2022, 07:37

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi (17.07.2022) bu senenin ucuncu checkride'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sebep ile düzenlemiş olduğumuz checkride uygulamasına vermiş oldukları tam destekten dolayı TRvACC ve ihtiyaç duyduğumuz sector'ları açarak hizmet veren tüm vATCO'larımıza müteşekkiriz.

Haziran 2022 Ayı içerisinde checkride duyurusunun yapılmasının ardından sınavlarında başarılı olan pilotlarımızdan 11 başvuru alınmış olup, 1 kişi çeşitli sebeplerden dolayı katılmamış bulunmaktadır. Kalan 10 aday ile birlikte checkride tamamlanmıştır.

Checkride adaylarından 9'u puanlamalarda başarılı olarak ve geçer oranını yakalayarak bir üst rütbeye geçmeye hak kazanmış olup, 1 aday ise geçiş oranını yakalayamamıştır.

Checkride da esas alınan puanlamalar assağıdaki esaslar üzerinden yapılmıştır;

Seniority,
Exam Grade,
Average Quality Score,
Checkride FDR Score,
Check Pilot's Commitment,
Voice Communication,
Event Attending,
TrvACC (Atc) Reports.


Checkride da başarılı olup bir üst rütbeye geçmeye hak kazananlar ile geçemeyen adaylarımızın isimleri aşağıdaki gibidir;

F/O adayları;
Turgay SEREF- Puan 83 (PASSED)
Melik ALPTEKIN - Puan 0 (NOT ATTENDED)
Ege OZDIL - Puan 49 (FAILED)
Atilla DILLIOGLU - Puan 81 (PASSED)
Bayram EKSI - Puan 69 (FAILED - ATTENDED TO THE VERBAL TEST BUT DID NOT ATTEND TO THE CHECKRIDE FLIGHT)
Mert COPUR - Puan 95 (PASSED)
Serkan INCEER - Puan 0 (NOT ATTENDED)
Goktug ARICA - Puan 81 (PASSED)


Captain adayları;
Viktor TIMKO - Puan 85 (PASSED)
Mert UZUN - Puan 84 (PASSED)
Murat SAHİN - Puan 85 (PASSED)


Tüm adaylarımızı bir kez daha göstermiş oldukları performanstan dolayı KUTLUYORUZ. Checkride akşamı için zaman ayırıp her zaman olduğu gibi Turkish Virtual'a destek veren;

Ahmet TOLUNAY,
Enis YENIBAYRAK,
Erman PİLİÇOĞLU,
Cenk TARHAN,
Sebahattin PEKEL,
Bahadır ALKES,
Okan ERGOKNİL.


Bir kez daha kendilerine teşekkür ederiz :clap: :clap: :clap:

Son olarak bir üst rütbeye geçmeye hakkazanan adaylarımız'ın sertifikaları gönderilmiştir. Rütbeler sisteme girilmiştir. 2022 yılı içerisinde son checkride akşamında görüşmek dileğiyle ..

Saygılarımızla
Erhan M ARTUC, on behalf of Erman PİLİÇOĞLU.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 1964
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: New Season Checkride on Sunday, 17th July 2022 at 17:00

Postby THY4398 » 18 Jul 2022, 09:26

Güzel bir checkride akşamında yeni rütbelerini alan arkadaşlarımızı tebrik ederim. Bizim için bir keyifti.
Okan ERGÖKNİL
Check Captain
Discord Server Admin
Youtube Editor
Airways Images Editor
Image
THY4398
Rookie
 
Posts: 38
Joined: 26 Mar 2020, 17:52
Location: Cyprus
Name: Okan Ergöknil
City: Lefkoşa
PID: 4398
Vatsim ID: 1451991


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests