New Season Checkride on Saturday, 06th Feb 2021 at 12:00(z)

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

New Season Checkride on Saturday, 06th Feb 2021 at 12:00(z)

Postby THY1592 » 10 Jan 2021, 12:06

Image

Değerli kaptanlar;

06 ŞUBAT 2021 Cumartesi 12.00 (Z) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 15 OCAK 2021 Cuma günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 03 Şubat 2021 Çarşamba akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a CHECKRIDE on Saturday, 06th Feb 2021 12:00 (Z) and applications will be open on Friday, 15th January 2021. Deadline for applications is on Wednesday, 03th Feb 2021 18:00 (Z). Written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be sent the application form in the correct manner. In order to attend checkride you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be taken to consideration.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more Information about Examination system please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind Regards
Erman PİLİÇOĞLU
Turkish Virtual Checkride Director
Last edited by artuncs on 12 Jan 2021, 04:32, edited 8 times in total.
Reason: The dates/links have been verified !
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 446
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Saturday, 06th Feb 2021 at 12:00

Postby THY1592 » 14 Jan 2021, 21:03

Degerli Pilotlarımız 06 Şubat ta yapacağımız CheckRide başvuruları açılmıştır.. 03 Şubat Saat 21:00 Z (23.00 L ) kadar açık kalacaktır..Bilgilerinize..
Sevgilerimle
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 446
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Saturday, 06th Feb 2021 at 12:00

Postby THY1592 » 03 Feb 2021, 04:57

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

06 Subat 2021 Cumartesi günü saat 12:00'Z - 15:00'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTBJ-LTFG, LTBJ-LTAN’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTBJ-LTAN’, Captain Checkride 'LTBJ-LTFG' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması ik bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 12:00z'den itibaren başlayacaktır. 12:00z’ ile 14:00z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 11:30-12:00z’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 12:00Z 15:00'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.

7. F/O adaylarından beklenecekler:
a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :
a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden LTBJ-LTAN-LTFG Chart's larını indirip kullanacaklardır. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmenler;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 6th February 2021 at 12:00(Z) Saturday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTBJ-LTFG, LTBJ-LTAN’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTBJ-LTAN’, Captain Checkride will take place at 'LTBJ-LTFG' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied with the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time of starting at 12:00. Between 12:00 and 14:00 will be based on controllers and candidates meeting at Discord channel. Between 11:30-12:00z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 12:00z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify that their meetings have ended; candidates may start their flights in their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATC's. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATC's.

7. Expectations for F/O candidates:
a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

b. Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:
a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decide to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots email address' the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at an another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the LTBJ-LTAN-LTFG Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspectors;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

We wish all candidates good luck.
Erman PİLİÇOĞLU
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 446
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests