New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z)

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z)

Postby THY1592 » 12 Sep 2020, 12:49

Image

Değerli kaptanlar;

11 Ekim 2020 17:00 (Z) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 19 Eylul 2020 Cumartesi günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 04 Ekim 2020 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a CHECKRIDE on Sunday, 11th October 2020 17:00 (Z) and applications will be open on Saturday, 19th September 2020. Deadline for applications is on Sunday, 04th October 2020 18:00 (Z). Written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be sent the application form in the correct manner. In order to attend checkride you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be taken to consideration.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more Information about Examination system please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind Regards
Erman PİLİÇOĞLU
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 19 Sep 2020, 06:26

Degerli Pilotlarımız 11 Ekim de yapacağımız CheckRide başvuruları açılmıştır.. 04 Ekim Saat 21:00 Z (23.00 L ) kadar açık kalacaktır..Bilgilerinize..
Sevgilerimle
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 04 Oct 2020, 06:19

Just a quick reminder. Applications for the checkride will be end today at 20:00z. If you wish to apply to the checkride, please click on the down blow link.
We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.
https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 06 Oct 2020, 05:19

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

11 EKİM 2020 Pazar günü saat 17:00'Z - 20:00'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTBJ-LTFC, LTBJ-LTFG’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTBJ-LTFC’, Captain Checkride 'LTBJ-LTFG' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması ik bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 16:30z'den itibaren başlayacaktır. 16:30z’ ile 18:30z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 16:00-16:30z’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 16:30z dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.

7. F/O adaylarından beklenecekler:
a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :
a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden LTBJ-LTFC-LTFG Chart's larını indirip kullanacaklardır. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmenler;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

Tüm adaylara başarılar diliyoruz.Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 11th October 2020 at 17:00(Z) Sunday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTBJ-LTFC, LTBJ-LTFG’airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTBJ-LTFC’, Captain Checkride will take place at 'LTBJ-LTFG' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied with the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time of starting at 16:30. Between 16:30 and 18:30 will be based on controllers and candidates meeting at Discord channel. Between 16:00-16:30 Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 16:30z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify that their meetings have ended; candidates may start their flights in their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATC's. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATC's.

7. Expectations for F/O candidates:
a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

b. Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:
a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decide to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots email address' the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at an another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the LTBJ-LTFC-LTFG Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspectors;
Yalçın KESER
Erhan M. ARTUC

We wish all candidates good luck.
Erman PİLİÇOĞLU
Turkish Virtual Checkride Director
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 10 Oct 2020, 05:19

Merhabalar;
Planlandigi üzere C ride etkinligimiz yurt icinde gerceklestirilecek. Daha once de aciklandigi uzere artik event ve c ride gibi etkinliklerimiz de pilotlarimizin kendilerine tahsisedecegimiz ticket'lar vasitasiyla gene kendilerinin o etkinlikler de belirtilmis olan kalkis meydanlarina kendilerini tasimalari gerekmektedir. Ticket'larsu an itibari ile adaylarimiza gonderilmistir. Gelen bu promotion ticketleri websitemizin uzerindeki su sayfadan https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp gorebilir ve kullanabilirsiniz. Bu ticket'lar real time ucusu ile gerceklesmekte olup, bulundugunuz meydan'dan C ride etkinliginin kalkis meydani olan LTBJ meydanina olan ucus surenizi iyi hesap ederek, C ridedan en az iki saat once transferinizi gerceklestirmis olmaniz gerekmektedir. Bu yuzden bu sureyi iyi degerlendirmenizi rica ederiz.

Kullanilmayan ticket'lar system tarafindan 11.10.2020 aksami otomatik olarak iptal edilecektir.

Ayrica C ride sonrasi adaylara ayri birer ticket daha tahsis edilmis olup, checkride sonrasi gene kendinizi dilediginiz bir meydana gerisingeriye tasiyabileceksiniz. Ornegin eger dunya turu yapiyordu ve C ride icin yurda donmek zorunda kaldi iseniz, C ride sonrasi bu ticket'i kullanarak yeniden donmek istediginiz meydana kendinizi tasiyabilir ve turunuza kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz. Ogrenciler icin sadece yurt ici donus ilesinirlidir. Bu ticket'lar C ride sonrasi yani 12.10.2020 tarihi ile sinirlidir ve tavsiyem hemen C ride sonrasi unutmadan ve tabi eger istiyorsaniz, bu ticket'i kullanarak geri donunuz.


Our planned c ride event will take place domestic. As previously described, our activities such as event and c ride are also required for the pilots to carry themselves to the departure airports which are also mentioned in these events. Tickets are now sent to our candidates. You can view and use these promotional tickets via our website at https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp These tickets are real time flights and you must calculate your flight time to LTBJ, which is the departure area of the c ride activity and you have to be there at least two hours before the c ride. Therefore, we kindly ask you to evaluate this time well.

Unused tickets will be automatically canceled by the system on 11.10.2020.

In addition, a separate ticket is allocated to the candidates after the c ride and you will be able to carry yourself back to a airport as you wish. For example, if you were doing a tour around the world and had to return to the airport for the c ride, you can use this ticket after the c ride to move yourself to the airport where you want to return and continue your tour from where you left off. Students are limited to domestic return only. These tickets are limited until after c ride, ie 12.10.2020 and my advice is to remember to return immediately after c ride, that is if you want to return, using this ticket.
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 11 Oct 2020, 07:26

CheckRide da girecek adaylarımızın dikkatine.... Uçaklarını Kalkış meydanımız olan İzmir Adnan Menderes ( LTBJ) havalimanı na götürmelerini önemle rica ederiz...
Sevgilerimle
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby THY1592 » 12 Oct 2020, 05:17

Değerli Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi (11.10.2020) bu dorduncu checkride'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sebep ile düzenlemiş olduğumuz checkride uygulamasına vermiş oldukları tam destekten dolayı TRvACC ve ihtiyaç duyduğumuz sector'ları açarak hizmet veren; tüm vATCO'lara müteşekkiriz.

Eylül 2020 Ayı içerisinde checkride duyurusunun yapılmasının ardından sınavlarında başarılı olan pilotlarımızdan 12 başvuru alınmış olup, 6 kişi çeşitli sebeplerden dolayı katılmamış bulunmaktadır. Kalan 6 aday ile birlikte checkride tamamlanmıştır.

Checkride adaylarından 4' ü puanlamalarda başarılı olarak ve geçer oranını yakalayarak bir üst rütbeye geçmeye hak kazanmış olup, 2 aday ise geçiş oranını yakalayamamıştır.

Checkride da esas alınan puanlamalar assağıdaki esaslar üzerinden yapılmıştır;

Seniority,
Exam Grade,
Average Quality Score,
Checkride FDR Score,
Check Pilot's Commitment,
Voice Communication,
Event Attending,
TrvACC (Atc) Reports.

Checkride da başarılı olup bir üst rütbeye geçmeye hak kazanan adaylarımızın isimleri aşağıdaki gibidir;

F/O adayları;
Ismail Surek: FAILED 55
Serdar Katnas: PASSED 95
Eren Velioglu : NOT ATTENDED
Mustafa Yemlihalioglu : NOT ATTENDED
Batuhan Tumay : PASSED 80
Erdogan Ucar : FAILED 69
Serkan Inceer : NOT ATTENDED
Muhammet Kodal : PASSED 85
Batuhan Ozay : NOT ATTENDED
Furkan Ozkan : NOT ATTENDED
Frank Nguyen : NOT ATTENDED
Ata Fisunoglu : PASSED 80


Captain adayları;


Tüm adaylarımızı bir kez daha göstermiş oldukları performanstan dolayı KUTLUYORUZ. Checkride akşamı için zaman ayırıp her zaman olduğu gibi Turkish Virtual destekleri sonsuz olan;

Yalçın KESER,
Erhan M ARTUC,
Ahmet TOLUNAY,
Erman PİLİÇOĞLU,
Serdar ÖZDEN,
Deniz MORDOĞAN
Nihat ÖZSENGEZER.

Bir kez daha kendilerine teşekkür ederiz :clap: :clap: :clap:

Son olarak bir üst rütbeye geçmeye hakkazanan adaylarımız'ın sertifikaları gönderilmiştir. Rütbeler sisteme girilmiştir. başka checkride akşamların da görüşmek dileğiyle ..

Saygılarımızla,
Checkride Director,
Erman PİLİÇOĞLU
Image
User avatar
THY1592
VIP Member
 
Posts: 436
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Sunday, 11th Oct 2020 at 17:00(z

Postby artuncs » 14 Oct 2020, 20:01

Basarili olan kaptanlari tebrik ederim. Basarili olamayan kaptanlarin da bir sonraki checkride da basarili olmalari dileklerimle. Tesekkurler katildiginiz icin.
Erhan M. Artuc
• Msi Meg Intel Z390 Godlike 9th Gen EATX Motherboard LN92784‎
• Core i9-9900K LGA1151 3.60GHz/OC 5.00GHz 16MB Cache CPU
• Corsair DOMINATOR® PLATINUM 64GB (4 x 16GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
• Corsair Hydro Series H150i PRO (360mm) RGB All-in-One Liquid CPU Cooler
• ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6 GPU Boost Clock : 1665 MHz , GPU Base Clock : 1350 MHz
• ASUS ROG Claymore RGB Mechanical Gaming Keyboard with Cherry MX Blue Switches
• ASUS ROG STRIX Curved monitor XG32VQ, 32 Inch (31.5 Inch) WQHD (2560 x 1440), UL144 Hz
• (3 X) Seagate IronWolf 16TB SATA III 3.5" Hard Drive
• (1 X) Seagate FireCuda 2 TB internal hybrid hard drive 64 MB cache, Sata 6 Gb/s) Hard Drive
• (2 X) Intel Optane SSD 905P 960GB PCIe NVMe PCIe SSD
• Corsair Virtuoso SE Headset, Gunmetal, RGB, 7.1 Surround Sound
• EVGA NU Audio Card
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2510
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests