Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:30(z)

Place to get informations about Turkish Virtual Checkrides.

Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:30(z)

Postby THY1592 » 24 Nov 2021, 21:51

Image

Değerli kaptanlar;

18 Aralik 2021 17:30 (Z) tarihinde CHECKRIDE yapılması kararlaştırılmış olup kayıt için başvurular 27 Kasim 2021 Cumartesi günü açılacaktır. Başvuru için son tarih 12 Aralik 2021 Pazar akşamı 23:00 (L) dir. Yazılı sınav vs. uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar müteakiben bildirilecektir.

Başvurular buradan başvuru formunu onaylamak suretiyle yapılacaktır '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

Turkish Virtual yönetimi tarafından Checkride duyurularının yapıldığı forumlar, facebook ve discord grupları üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Checkride başvuru forumunu doğru olarak onaylayıp gönderilmesi önemlidir. Checkride katılmak için yeterli seniority'inizin olduğundan ve bu checkride için (F/O-Captain) yazılı sınavı geçmiş olmanız gerekmektedir. Lütfen bu checkride katılmak için gerekli şartlarınızın oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Turkish Virtual uygulama esaslarını buradan indirebilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

Examınation sistemi hakkında gerekli bilgiye buradan ulaşabilirsiniz;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Daha fazla bilgi için lütfen beklemede kalın.

Tüm adaylarımıza girecekleri checkride uygulamasında başarılar diliyoruz.


Dear captains;

There will be a CHECKRIDE on Saturday, 18th December 2021 17:30 (Z) and applications will be open on Saturday, 27th November 2021. Deadline for applications is on Sunday, 12th December 2021 18:00 (Z). Written test and some details about the execution of the Checkride will be explained soon.

Checkride application will be made via this form '' https://turkishvirtual.com/chckridespilots01.asp ''

All applications must be sent the application form in the correct manner. In order to attend checkride you must have enough seniority and must have passed the (F/O-Captain) theory test.

Any applications announced by Facebook Groups, discord and Forums will not be taken to consideration.

You can download Turkish Virtual Checkride Principles;
https://turkishvirtual.com/Downloads/Tu ... krides.rar

For more Information about Examination system please visit;
https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=3

Please stay tuned for further information.

We wish good luck to all applicants applying for the Checkride.

Kind regards,
Erman PİLİÇOĞLU,
Turkish Virtual Checkride Director
Last edited by artuncs on 27 Nov 2021, 15:46, edited 1 time in total.
Reason: Edited !
Image
User avatar
THY1592
Officer
 
Posts: 460
Joined: 29 May 2006, 12:52
Location: Turkey
Name: Erman PILICOGLU
City: Ankara
PID: 1592
Vatsim ID: 965504
Skype: ermanpi

Re: New Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:30

Postby artuncs » 27 Nov 2021, 15:41

18.12.2021 tarihinde yapılması kararlaştırılan checkride başvruları açılmıştır. Katılmayı düşünen adaylara şimdiden başarılar diliyoruz.

Applications for the last season Checkride (18.12.2021) have now opened. We wish good luck to all applicants applying for the Checkride. Thank you.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 13 Dec 2021, 08:16

Sevgili Turkish Virtual checkride adayları,

18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 17:30'z - 19:30'Local ile yapılacak olan ''Checkride'' uygulamamıza yönelik uygulama esasları aşağıdaki şekilde olacaktır :

1. Checkride uygulaması için ’LTCB-LTCK, LTCB-LTCI’ meydanları seçilmiştir.
2. F/O Checkride ’LTCB-LTCK’, Captain Checkride 'LTCB-LTCI' guzergahlarinda yapilacaktir.
3. Checkride uygulaması iki bölüm halinde uygulanacaktır. İlk bölüm de DİSCORD ortamında buluşularak check kontrolörlerince tanışma ve sözlü bilgi ölçme kısmi, ikinci bölümde ise adaylarca uçuş kısmı uygulanacaktır.
4. DİSCORD ortamında buluşma Türkiye saati ile 19:30L'den itibaren başlayacaktır. 17:30z’ ile 19:30z’ saatleri arasında ilgili kontrolörler ile adaylar Discord ortamında buluşacaklardır. 17:00z-17:20z’ arasında checkride departmanı (check pilotlar) kendi aralarında ve yine Discord üzerinde koordinasyon toplantısı yapacaklarından bu saatler arasında Discord çağrısı / daveti yapılmayacaktır.
5. 17:30z 19:30'L dan itibaren adaylar ve kontrolörler buluşmalarını tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklardır. Toplu tanışma sonrası check kontrolörleri adaylarla aynı ortamda, topluca sınavlarına başlayabilir veya tek tek görüşmek suretiyle de sınavlarını yapabilirler, bu kendilerinin belirleyeceği bir konudur.
6. Kontrolörler görüşmenin sonlandığını bildirdikten sonra adaylar belirlenen güzergahta uçuşlarına başlayacaklardır. Dolayısıyla, bu andan itibaren her zaman yapıldığı şekilde ATC ler ile irtibat kurularak uçuş prosedürü başlatılmalıdır. Uçuşlar ve muhaberat check kontrolörünce kontrol edileceğinden yapılacak her faaliyetin tekrar kontrolöre sorulmasına gerek yoktur. Havaalanında online olunduktan sonra talimat alınacak tek kişi ATC lerdir.
7. F/O adaylarından beklenecekler:

a.Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu

8. Captain adaylarından beklenecekler :

a. Sözel Kısım :
(1) Uçulacak meydana ait chart okuma (Websitemiz de bulunan chartlar kullanılmalıdır)
(2) METAR bilgisi
(3) Rota ve yakıt planlama
(4) Genel havacılık bilgisi

b. Uygulama Kısmı :
(1) Sesli muhabere yapıp yapmama
(2) Sesli muhabere usulleri
(3) FDR raporu
(4) Çeşitli arızalara karşı hareket tarzları

9. Ayrıca, eğer ATC'ler herhangi bir aday hakkında sözlüya da yazılı olarak bir rapor beyan etmek isterlerse verecekleri rapor dikkate alınacaktır.
10. Faaliyetler tamamlandıktan sonra check kontrolörü ile tekrar Discord ortamında buluşulup buluşulmayacağı hususunu kontrolörler adaylar ayapacakları görüşmede bildireceklerdir.
11. Sınav sonuçları ertesigün katılımcı pilotların adreslerine mail ile bildirilecektir.
12. Sınav grupları, check kontrolörleri ve adaylara tahsisli kapı (gate) numara sistemi artık uygulanmamaktadır.
13. Tüm adaylar check kontrolörleri ile mail irtibatını sağlamalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir.
14. Online olduğunuz gate dolu ise başkabir kapı da başlanılmalıdır.
15. FS2004 ve FSX ortamında birmeydana uzun sure hiç hareket etmeksizin beklenmesi durumunda program hata vererek kapanabilmektedir. Bu durum scenery hatalarından kaynaklanan ve sanal hafızanın tamamının kullanılması sonucu ''hafıza yetersizliği'' hatasına yol açan bir durumun oluşmasından kaynaklanmaktadır. Adaylar istiyorlarsa zaman kazanmak açısından Discord görüşmeleri esnasında simülatörlerini açık ve hazır tutabilirler, yine de bu husus kendilerinin bileceği bir husustur.
16. Checkride akşamı, tüm adaylar https://turkishvirtual.com/charts.asp linkinden ’LTCB-LTCK-LTCI’ Chart's larını indirip kullanacaklardır.
17. Scenery yükleme adayların sorumluluğundadır. Diledikleri scenery'yi kullanabilirler.

Gözetmen;
Erhan M. ARTUC
Tüm adaylara başarılar diliyoruz.


Dear Turkish Virtual checkride candidates,

Checkride application will take place on 18th September 2021 at 17:30(Z) Saturday, the policy will be set out as below;

1. Choosing ’LTCB-LTCK, LTCB-LTCI’ airports for the Checkride.
2. F/O Checkride will take place at ’LTCB-LTCK’, Captain Checkride will take place at 'LTCB-LTCK' airports.
3. Checkride application will be carried out in two parts. In the first part, will be meeting at DISCORD and meeting with the check controllers and the verbal information measuring section. In the second part, candidates will be applied with the flight section.
4. Meeting at Discord will be carried out in Zulu time of starting at 17:30z. Between 17:30z and 19:30z will be based on controllers and candidates meeting at Discord channel. Between 17:00z-17:20z Checkride department (check pilots) within themselves and again over Discord be making a coordination meeting and so during these minutes, Discord invitations will not be made.
5. After 17:30z as candidates and controllers carry out their meetings, they will start their activities. After a whole meeting, check controllers with their candidates at the same place may all start their exams or if they wish may do their exams as they meet one to one. This is a decision they will choose themselves.
6. After the controllers notify that their meetings have ended; candidates may start their flights in their indicated routes. Therefore, as always been done, after this moment flight procedure should start by getting into contact with ATC's. The flights and correspondence controlled through check controllers will not need to ask every activity to the controller. During the airport, being online the only instructions should be gained through ATC's.
7. Expectations for F/O candidates:

a. Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning.
(4) General flight knowledge

b. Application section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR Reports

8. Expectations for captain candidates:

a.b Verbal section:
(1) Reading charts against the area to be flying at. (You need to use of our website charts)
(2) METAR Data
(3) Route and fuel planning
(4) General flight knowledge

b.Application Section:
(1) Voice communications
(2) Voice communications procedures
(3) FDR report
(4) Reactions against various faults.

9. Additionally, If ATC's decide to give a verbal or written report against any candidates, will be considered to importance.
10. After activities have been carried out, the decision of having to re-meet with the check controllers at Discord will be decided during the meeting between the candidates and the controllers.
11. Exam results will be sent to participating pilots email address' the next day.
12. For Exam groups, check controllers and candidates there are no allocated gate numbers. You can choose any gate to start at your departure airport.
13. All candidates should strengthen their contact by mail with their check controller and should state their contact information.
14. If your chosen gate is full, should start at an another gate which is not been stated.
15. At the FS2004 and FSX, staying for too long without action may end the program giving an error. This situation arises from scenery errors where having been used all of the virtual memory leads to as ''memory not enough'' error. If candidates wish to; they may in order to gain more time, will keep their simulators switched on and ready during Discord meetings. However, this again is a decision they should make for themselves.
16. All candidates will download and use the ’LTCB-LTCK-LTCI’ Charts at https://turkishvirtual.com/charts.asp.
17. Downloading Scenery is the responsibility of the candidates. They may wish to download whichever scenery they want.

Inspector;
Erhan M. ARTUC
We wish all candidates good luck.


Turkish Virtual Checkride Director Erman PİLİÇOĞLU adına, Erhan M. ARTUC
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 13 Dec 2021, 23:07

Merhabalar,

Daha once de aciklandigi uzere artik event ve c ride gibi etkinliklerimiz de pilotlarimizin kendilerine tahsisedecegimiz ticket'lar vasitasiyla gene kendilerinin o etkinlikler de belirtilmis olan kalkis meydanlarina kendilerini tasimalari gerekmektedir. Ticket'lar su an itibari ile adaylarimiza gonderilmistir. Gelen bu promotion ticketleri websitemizin uzerindeki su sayfadan https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp gorebilir ve kullanabilirsiniz.

Bu ticket'lar real time ucusu ile gerceklesmekte olup, bulundugunuz meydan'dan C ride etkinliginin kalkis meydani olan LTCB meydanina olan ucus surenizi iyi hesap ederek, C ridedan en az iki saat once transferinizi gerceklestirmis olmaniz gerekmektedir. Bu yuzden bu sureyi iyi degerlendirmenizi rica ederiz. Kullanilmayan ticket'lar system tarafindan 19.12.2021 gunu otomatik olarak iptal edilecektir. Ayrica C ride sonrasi adaylara ayri birer ticket daha tahsis edilmis olup, checkride sonrasi gene kendinizi dilediginiz bir meydana gerisin geriye tasiyabileceksiniz. Ornegin eger dunya turu yapiyordu ve C ride icin yurda donmek zorunda kaldi iseniz, C ride sonrasi bu ticket'i kullanarak yeniden donmek istediginiz meydana kendinizi tasiyabilir ve turunuza kaldiginiz yerden devam edebilirsiniz. Ogrenciler icin sadece yurt ici donus ilesinirlidir. Bu ticket'lar C ride sonrasi yani 21.12.2021 tarihi ile sinirlidir ve tavsiyem hemen C ride sonrasi unutmadan ve tabi eger istiyorsaniz, bu ticket'i kullanarak geri donunuz.

As previously described, our activities such as event and c ride are also required for the pilots to carry themselves to the departure airports which are also mentioned in these events. Tickets are now sent to our candidates. You can view and use these promotional tickets via our website at https://www.turkishvirtual.com/my_promo ... ickets.asp

These tickets are real time flights and you must calculate your flight time to LTCB, which is the departure area of the c ride activity and you have to be there at least two hours before the c ride. Therefore, we kindly ask you to evaluate this time well. Unused tickets will be automatically cancelled by the system on 19.12.2021. In addition, a separate ticket is allocated to the candidates after the c ride and you will be able to carry yourself back to an airport as you wish. For example, if you were doing a tour around the world and had to return to the airport for the c ride, you can use this ticket after the c ride to move yourself to the airport where you want to return and continue your tour from where you left off. Students are limited to domestic return only. These tickets are limited until after c ride, ie 21.12.2021 and my advice is to remember to return immediately after c ride, that is if you want to return, using this ticket.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 14 Dec 2021, 13:35

Discord Server information. How to get connected:
Discord channel can be downloaded free of charge here: https://discordapp.com/
Join to Turkish Virtual Airlines Discord channel here: http://discord.gg/ujHVhVa

Regarding your Discord questions please contact us via board of administrators '' https://turkishvirtual.com/procedures.asp?page=1 ''
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 14 Dec 2021, 13:37

C Ride girecek kaptanlarımızın dikkatine...Daha önce Chart'lar için söylediğimiz web sitemizdeki link'e ek olarak güncel ve sadece bu Checkride için hazırlanmış chartları ’LTCB-LTCK-LTCI’ aşagıdaki link'ten MUTLAKA INDIRIN... Tüm Adaylara Başarılar dilerim...

To the attention of our captains who will enter the Checkride ... Apart from the charts on our website, we have created separate airport charts ’LTCB-LTCK-LTCI’ and these charts must be used in the checkride evening. You can download the charts for the checkride via down below link:

Charts Link: https://turkishvirtual.com/charts.asp
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 15 Dec 2021, 12:18

Sevgili checkride adayları, malum olduğu üzere checkride günümüz yaklaşıyor ve checkride directorumuz Erman PİLİÇOĞLU hocamız checkride akşamı herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli hazırlıkları yaptı ve hala yapıyor. Bu checkride'da aday sayımız beklediğimizin üstünde ama akabinde check captain sayımızın düşük olması bizi biraz endişelendirdiysede, sonunda adaylarımıza yeterli ve görev alabilecek c. captain sayısına ulaşıyoruz.

Bir sonraki checkride'mizi Erman hocamız yeni senenin Mart ayında yapmayı planlıyor ve aday olan adaylarımızın bu checkride kaçırmamalarını ve son dakikada gelmemezlik etmemelerini umut ediyoruz. Gelememe şansı yüksek olan ve başvurusunu yapmış adaylarımız var ise, lütfen şimdiden başvurularını, başvuru yaptıkları sayfaya yeniden giderek iptal etsinler. Çünkü aday sayısı kadar c. captain belirliyoruz ve katılmayan adaylar olduğunda bu bize baştan gereksiz iş yükü yaratmış oluyor. Ayrıca katılmayacağınız halde iptal etmediğiniz başvurularınız checkride sonrası career sayfaniniz da katılmadı olarak işaretleniyor. Eğer bu notu career sayfanızda üyeliğiniz boyunca görmek istemiyorsanız önceden önleminizi alınız. Size böyle bir şans veriyoruz.

Sizlere checkride dep meydanına gidiş ve checkride sonrası da geri dönüş için free instant tickets'lar gönderdik. Lütfen checkride öncesine kadar bu ticktes'ları kullanarak checkride dep meydanında uçağınızı hazır bulundurun. Uçağını checkride meydanına almamış üyelerimizin sonraki mazetlerini gene kabul etmiyoruz.

Aynı zamanda checkride maydanları için de chart'larımız hazır ve sitemiz 'Pilot Corner' altında bulunan 'charts' sayfasından indirebilirsiniz. Unutmayın checkride zamanı c. captain'nizin elinde de bu chartlar olacağı için sizinde bu chartları kullanmanız gerekiyor. Lütfen kendiniz yanınızda başka chartlar bulundurup kullanmayınız.

Captain adaylarına havada verilecek arızalar sonrası kendilerinin buna verdikleri reaksiyonlar ölçülecek. Aynı zamanda da yaklaşmada bir motorları kapatılacağından bu arızalara karşı şimdiden hazırlıklı olsunlar.

Sizlere öncelikle dikkat etmeniz gerektiren bazı hususları tekrarladım. Daha fazla bilgiyi yukarıdaki asıl açıklamalarda bulabilirsiniz. Lütfen okumamazlık etmeyiniz. Checkride akşamı ben bunu bilmiyordum, bana söylenmedi gibi mazaretleri kabul etmiyeceğiz. Yukarıda size söylenen ve istenen sebeplerden başka şeyleri checkride akşamı biz sizden istemiyeceğiz bu sebeple yukarıda verilen açıklamaların iyi okunması ve anlaşılması tek isteğimiz.

Checkride akşamı lütfen discord kanalımızın 'Crew Lounge' altinda bulunan 'Pilot Briefing' odasında hazır olunuz. Diğer odalarda sizi arama ve çağırma gibi iş yükü yaratılmaması açısından bu da önemli.

Çoğu adaylarımızın ç. çaptaınları belli olmaya başladı ve isimler sitemizin ana sayfasında ki tabloda görünüyor. Buradan c. captain'nizin kim olduğunu görebilirsiniz. Olası sorularınızı lütfen buradan yazın, hemen ilgilenilecektir.

Checkride directorumuz Erman PİLİÇOĞLU, Event şefimiz Nihat ÖZSENGEZER ve Magazine editörümüz Okan ERGÖKNİL'e yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederiz.

Güzel bir akşam olmasını hepimiz için diliyor ve hepinize şimdiden başarılar diliyoruz.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby THY4179 » 17 Dec 2021, 18:27

Selamlar,

Bugün belli olan ani bir iş seyahati nedeni ile chekride a katılamayacağım için özür diler ve en kısa zamanda umarım tekrarlanan bir sonraki chekride da görüşmek üzere.

İyi Uçuşlar,

Şafak
User avatar
THY4179
Junior Member
 
Posts: 63
Joined: 02 Mar 2017, 19:07
Location: Turkey
Name: Safak Cayli
City: Istanbul
PID: 4179
Vatsim ID: 1385051

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 18 Dec 2021, 17:11

Tesekkurler, bir sonrakinde gorusmek uzere.
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: Last Season Checkride on Saturday, 18th Dec 2021 at 17:3

Postby artuncs » 19 Dec 2021, 02:10

Değerli Arkadaşlar,

Kasım 2021'de checkride duyurusunun yapılmasının ardından sınavlarında başarılı olan pilotlarımızdan 27 başvuru alınmış olup, 8 kişi çeşitli sebeplerden dolayı katılmamış bulunmaktadır. Kalan 19 aday ile birlikte checkride tamamlanmıştır.

Katılım gosteren checkride adaylarının tamamı puanlamalarda başarılı olarak ve geçer oranını yakalayarak bir üst rütbeye geçmeye hak kazanmışlardır.

Checkride da esas alınan puanlamalar assağıdaki esaslar üzerinden yapılmıştır:
Seniority,
Exam Grade,
Average Quality Score,
Checkride FDR Score,
Check Pilot's Commitment,
Voice Communication,
Event Attending,
(Atc) Reports,
Reactions against various faults.


Katılan adayların checkride sonuçları aşağıda ki gibi olmuştur:

F/O adayları;
Murat Ok: PASSED 100
Serkan İnceer : NOT ATTENDED 0
Mehmet Sağer : PASSED 80
Jordan Webb : PASSED 100
Ahakine Reda : PASSED 97
Dennis Ahola : NOT ATTENDED 0
Ibrahim Cengiz : PASSED 85
Murat Öner : PASSED 94
Sertay Coşkun : PASSED 85
Arda Ozdemir : PASSED 80
Stephan Aitch : PASSED 80
Bugra H Serttaş : PASSED 80
Doğuhan Okyar : PASSED 95
Ömer Çınar : PASSED 96
Erdem Çetil : PASSED 95
Erdogan Uçar : NOT ATTENDED 0
Vanya Bitca : NOT ATTENDED 0
Orkun Terzioğlu : PASSED 95
Demir Erdoğan : PASSED 96
Mert Uzun : PASSED 80

Captain adayları;
Faruk Pergel: PASSED 80
Kamran Bidar : PASSED 95
Cihan İnci : PASSED 85

Gecenin en yüksek not alan ve birincilikle bitiren adayları Jordan Webb ve Murak Ok olmuşlardır. Kendilerini ayrıca kutluyoruz. Diğer tüm adaylarımızı da bir kez daha göstermiş oldukları performanstan dolayı KUTLUYORUZ.

Checkride akşamı için zaman ayırıp her zaman olduğu gibi Turkish Virtual'a destekleri sonsuz olan;
Ahmet TOLUNAY,
Erman PİLİÇOĞLU,
Semih ÇIFTÇİ
Bahadır ALKES,
Deniz MORDOĞAN,
Nihat ÖZŞENGEZER,
Saadettin PEKEL,
Erhan M ARTUC,

Bir kez daha kendilerine teşekkür ederiz :clap: :clap: :clap:

Ayrıca ilgili sectorleri açarak gece boyunca tam hizmet veren TRvACC mensuplarına da teşekkür ederiz.

Son olarak bir üst rütbeye geçmeye hak kazanan adaylarımız'ın sertifikaları gönderilmiştir. Rütbeler sisteme girilmiştir. Başka checkride akşamların da görüşmek dileğiyle ..

Saygılarımızla,
Checkride Director,
'Erman PİLİÇOĞLU' adına Erhan M ARTUC
Erhan M. Artuc
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2658
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc


Return to Checkride Lounge

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests