''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

General discussion room for virtual pilots.

''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby artuncs » 18 Nov 2019, 01:05

Image

- English translation is at the bottom of the page ! -

Sevgili kaptanlar,

''Yeni yıl yaklaşıyor. Her yeni yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar demektir. Etrafımızdaki şartlar ne olursa olsun içimizde saklı birçok güzellik, yetenek için çaba göstermemize değer.'' İşte bu düşünceden yola çıkarak pilotlarımıza uçuşları sırasında hoşça vakit geçirtmek, tatlı rekabetler yaratmak ve birliktelikleri sağlamlaştırmak düşüncesi ile tertiplenmesi uygun görünen ve verilecek olan hediye ile de bir nebze olsun Turkish Virtual'a gönül vermiş arkadaşlarımıza uçuşları nedeni ile teşekkür etmeyi, yönetim olarak istemekteyiz.

İşte bu sebeple yönetimimizin bundan sonra her yeni yılda uygulamaya aldığı/alacağı ve pilotlarımız arasında yapılacak olan yarışmada ilk 5'e kalan üyelerimiz arasından yapılacak canlı çekiliş ile birinci olacak üyemize ödül verilecektir.

Yarışmamız 20 Kasım 2019 tarihinde başlayacak olup, 30 Aralık 2019 tarihinde sonlanacaktır. Yarışma ile ilgili esaslar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Discord kanalımızda İlk 5'e kalan üyeler arasında yapılacak canlı çekiliş ile birinci gelecek pilotumuza bir adet ''Trackİr5'' aksesuraları ile birlikte yada ''200£ (paund)'' karşılığında birden fazla ürünler alınıp hediye edilecektir.

Ayrıca zamansızlık nedeni ile düzenli yada çok uçuş yapamayan ve bu yarışmaya katılma imkanı olmayan üyelerimizide düşündük ve çekiliş akşamı discord kanalımızda baştan sona izleyici olarak bulunan üyelerimiz arasında'da yapılacak ayrı bir çekiliş ile bir kişiye ''Prepar3D'' yada ''Xplane11'' hediye edilecektir yada ''100£ (paund)'' değerinde arzu edilen ürünler alınıp verilecektir.

YARIŞMA ESASLARI
Turkish Virtual Yönetim Kurulunca (YK) belirlenecek olan yeni yıl hediyesini kazanacak kişinin belirlenmesi aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılacaktır:
1. Hediye, sadece Turkish Virtual pilotları arasından belirlenecek olan bir kişiye verilecektir. Bir yarışma ve çekiliş sonucunda kazanın belirleneceği bu faaliyette YK Karar Organı üyeleri yer almayacaktır. (Turkish Virtual sistemi üzerinde çeşitli görevler yürüten arkadaşlarımız isterlerse yarışmada yer alabilirler) Ayrıca başka bir sebeple daha önceden ödül almış, verilmiş kişiler de bu yarışmadan muaf tutulacaklardır.
2. Yarışmanın kazananı, bir puanlama sistemi sonucunda belirlenecek 5 pilot arasından yine bir esasa dayalı kura çekimi sonucunda belirlenecek 1 pilot olacaktır. Kazanan pilot hediyeyi almak istememesi durumunda hediye, istek durumlarına göre 2nci, 3ncü 4ncü veya 5nci olana verilecektir. Hiç birisinin istememesi durumunda hediye verilmesi iptal edilecektir.
3. Yarışmanın başladığı duyurulduğu andan itibaren öncelikle bir puanlama sistemi uygulanacaktır. Aşağıda ayrıntıları açıklanan ve belirli kıstaslara göre yapılacak uçuşlardan elde edilecek bu puanların kaydedilmesi yarışmanın bitiş gün ve saatinden itibaren durdurulacaktır.
4. Puanlama sistemine etki edecek tek uçuş tipi Rastgele Görev (Random Assignment) uçuş tipidir. Sadece Random Assignment ile istenecek ve alınacak uçuş görevlerinin uçulması sonucunda puan kazanılacak, diğer uçuş tiplerinin hiçbirisinden yarışma puanı kazanılamayacaktır. Bu uçuş tipinin seçilmesinin sebepleri;
- Sistemin tamamen rastsal (random) olarak, pilotun hiçbir şekilde tahmin edemeyeceği bir uçuşu seçip görev olarak pilota vermesi,
- Seçilen görevin pilotun seçeceği uçak tipine ve yurt içi / yurt dışı seçeneğine göre verilebilmesi,
- Pilotun tercihine göre saat seçenekleri göz önüne alınarak verilmesi,
- Manipülasyonlara kapalı bir sistem olması,
- Bu görevler tamamlanmadan yeni görev istenememesi,
- Uçuşların gidiş ve dönüş bacaklarından oluşması,
- Dışpatch sistemimizde kayıtlı tarifeli seferler arasından seçilip verilmesi olarak belirlenmiştir.
5. Verilen uçuş görevinde görevin gerektirdiği meydana inilememesi durumunda (emergency, divert vb) yarışma puanı kazanılamayacaktır.
6. Turkish Virtual üzerinde yapılan her uçuşun sonunda bir seniority puanı alınmaktadır. Bu puan oluşturulurken uçağın boyutları, gece ya da gündüz inilmesi, meydanda İLŞ olup olmaması gibi birkaç kritere göre puan verilmektedir. En çok seniority puanı ise Assignment (Görev) uçuşlarından alınmaktadır. Bu yarışmada Random Assignment alınıp görev tamamlandığı taktirde kazanılacak olan yarışma puanı şu şekilde hesaplanacaktır:
- Uçuş sonunda FDR tarafından verilen Seniority Puanı (SP) ile yine FDR tarafından uçuş esnasında yapılan hatalar ve iniş değerlendirmesini içeren Qualıty Score (QS) sayıları birbiriyle çarpılacak, çıkan sonuç ortalama QS değeri olan 1000 sayısına bölünecektir.
Yarışma puanı = (SP x QS) / 1000
- Uçuşta alacağınız cezalar sonucunda kazanacağınız yarışma puanı ciddi oranda düşecek, ceza almadan güzel bir inişle yüksek QS puanı alırsanız yarışma puanınız da artacaktır. Örneğin bir uçuş sonucunda FDR'nin size 2.75 SP verdiğini farzedelim. Bu uçuştan 1050 QS alırsanız elde edeceğiniz yarışma puanı 2.89 olacaktır. Çok ceza alarak 800 QS ile tamamlarsanız yarışma puanınız 2.20 olacaktır.
7. Yarışma puanlama sistemi kapatılıncaya kadar biriktirilecek olan puan listesi büyükten küçüğe doğru sıralanacak, kapatıldığında en üstte isimleri bulunan ilk 5 pilot kura çekilecek olan 2'nci aşamaya kalacaklardır.
- Hediyenin kazanılması için ikinci bir aşama yapılmasının sebebi haksız rekabeti önlemektir. Bazı pilotlarımız işlerinin uygun olması veya emekli olmaları gibi sebeplerle çok fazla uçuş yapabilirlerken diğer pilotlarımız bu şansa sahip olmayabilirler. Herkese kazanma şansı tanımak için bu uygulamaya karar verilmiştir.
8. Kura çekiminde ise, büyük bir çaba sonucu listenin başında yer alan pilotlara çabalarının karşılığında pozitif bir ayrımcılık sağlanması adına puanlı kura çekimi sistemi uygulanacaktır. Sistem şu şekilde işleyecektir:
- Kura discord ortamında canlı yayında yapılacaktır.
- Bir torba içine üzerlerinde 1'den 5'e kadar numaralar bulunan 5 adet kağıt katlanarak konulacaktır.
- Puan listesindeki sıralamaya göre önce birinci tamamlayan pilot için çekim yapılacak, sonra diğerleri için de sırayla birer adet numara çekilecektir.
- Tüm pilotlar için çekilen numara değeri puanlama listesini tamamladıkları sıra değeriyle çarpılacak, çarpım işlemi sonucunda en küçük sayıyı elde eden pilot yarışmayı kazanacaktır.
- Bu işlem sonucunda istatistiksel ihtimal neticesinde birkaç pilot hatta belki de tüm pilotlar aynı anda en küçük puanı, yani eşit puanı yakalayabilirler. Bu durumda en küçük puanlı pilotlar arasında 3'uncu safha olarak doğrudan isim çekilişi yapılacak ve ismi çıkan pilot ödülü kazanacaktır.

• Örnek: Birinci aşama sonucunda sıralama şu şekilde olmuş olsun:
- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. D
- 5. E

• İkinci aşamada yapılan kura çekiminde torbadan çıkan puanlar...
- A ---------> 2 numara çıktı
- B ---------> 4 numara çıktı
- C ---------> 5 numara çıktı
- D ---------> 1 numara çıktı
- E ---------> 3 numara çıktı

- A nın son puanı - 1x2=2
- B nin son puanı - 2x4=8
- C nin son puanı - 3x5=15
- D nin son puanı - 4x1=4
- E nin son puanı - 5x3=15

• Bu durumda yarışmayı en küçük değere sahip olan A kazanacaktır. A zaten yarışmanın birinci aşamasını büyük emek sarfederek birinci bitirmiş ve torbadan ne sayı çıkarsa çıksın sadece 1 ile çarpılmasını, böylece küçük bir sayı elde etme şansını kazanmıştır. Yani emeğinin karşılığı olarak kısmen avantajlıdır. Ancak, istatistikte şans da önemli bir faktördür.
- A ---------> 4 numara çıktı
- B ---------> 2 numara çıktı
- C ---------> 3 numara çıktı
- D ---------> 1 numara çıktı
- E ---------> 5 numara çıktı

- A nın son puanı - 1x4=4
- B nin son puanı - 2x2=4
- C nin son puanı - 3x3=9
- D nin son puanı - 4x1=4
- E nin son puanı - 5x5=25

Bu durumda C ve E elenecek ancak A, B ve D en küçük puana sahip ortak yarışmacılar olarak 3'uncu safhaya yani isim kurasına kalacaklardır. Bir torbaya sadece üçünün ismi atılacak ve aralarında kura çekilecektir. Hangisi çıkarsa yarışmayı ve ödülü kazanacaktır.

9. İkinci aşama ve eğer gerekirse üçüncü aşama discord kanalında canlı yayınlanacaktır. Discord kanalında o akşam ödül belirleme yayınını canlı izleyenler arasında yapılacak olan ayrı bir çekilişle bir pilotumuz daha ödül kazanacaktır. 2 ödül birden aynı pilota verilmeyecektir.
10. Kura çekimleri discord kanalımızda Yüce Ata'mızın geleceğimizi emanet ettiği saygıdeğer öğretmenlerimizden biri olan sevgili Nihat ÖZSENGEZER tarafından yapılacaktır. Kendisi canlı yayında önceden hazırlanmış olan ve herbiri eşit büyüklükteki sayı yazan kağıtları aynı şekilde katlayarak içinin tamamen boş olduğunu göstereceği torbaya atacak ve torbayı iyice karıştırarak çekim yapacaktır. Üçüncü aşamaya gerek duyulması ihtimaline karşı ilk 5'e kalan pilotların isimlerinin yazılı olduğu eşit büyüklükteki kağıtları da hazır bulunduracaktır.
11. Gene aynı şekilde discord kanalımızda izleyici olarak bulunan üyelerimiz arasında yapılacak olan kura çekilişini ise XPlane LTFM scenery yaratıcılarından sevgili ağabeyimiz Hayri BÜBERCİ tarafından canlı olarak yapılacaktır.

Anlaşılacağı üzere yarışma esasları mümkün olduğunca adil ve hakkaniyetli temellere göre düşünülüp uygulanmıştır.

Her bir yarışmacımıza şimdiden başarılar diliyoruz.Dear captains,

“New Year is approaching. Every new year means new hopes, new beginnings. Regardless of the circumstances around us, many beauty and talent hidden within us is worth striving for.” Taking these thoughts into mind, this arrangement has been deemed appropriate to give our pilots a pleasant time during their flights, to create sweet rivalries and to consolidate togetherness, and with the gift to be given, we would like to thank our friends who have given their hearts to Turkish Virtual for their flights.

For this reason, the award will be given to the first member with the live draw to be held among our top 5 members in the competition that will be held between our pilots and which our management will implement / take in every new year.

Our competition will begin at the date 20th November 2019, and end at 30th December 2019. The principles of the competition are explained below in detail.

In the Discord channel, with the live draw taken out between the remaining Top 5 members, the winner pilot will receive one “Trackİr5” accessories and/or worth 200 pounds multiple products will be bought and gifted.
Also due to timelessness, for those that cannot conduct regular or many flights, and for those members that do not have the opportunity to join this competition, we have thought to also make a prize draw between our audience that join and watch the live broadcast on our discord channel from beginning to end, and give the winner a gift of either a “Prepar3D” or “Xplane11” or desired products worth 100 pounds will be brought and given as a gift.


COMPETITION PRINCIPLES
Turkish Virtual Board of Directors (YK) will determine the person to win the new year gift in accordance with the following principles:
1. The gift will only be given to a person to be selected among the Turkish Virtual pilots. The members of the Board of Decision-Making shall not take part in this activity in which the winner will be determined as a result of a competition and prize draw. (Our friends who carry out various tasks on the Turkish Virtual system can take part in the contest if they wish) In addition, those who have already been awarded for another reason will be exempted from this competition.
2. The winner of the competition will be one of the 5 pilots to be determined as a result of a scoring system. If the winning pilot does not wish to receive the gift, the gift will be given to the 2nd, 3rd, 4th or 5th depending on their request. The gift will be cancelled if no one wishes to claim it.
3. From the moment the competition is announced, a scoring system will be implemented. The registration of these points, which will be obtained from the flights described in detail below, will be stopped as of the end date and time of the competition.
4. The only type of flight that will affect the scoring system is the Random Assignment type. Points will only be earned by selecting and taking the Random Assignment flights. Competition points will not be earned from any of the other flight types. The reasons for choosing this flight type are;
- The system selects a flight that the pilot cannot predict in any way and assigns it to the pilot as a mission,
- Ability to assign the selected mission according to the type of aircraft and domestic / international option to be selected by the pilot,
- Giving time options, according to the preference of the pilot,
- It is a closed system for manipulations,
- No new tasks can be requested before these tasks are completed,
- Flight consists of departure and return legs,
- Registered scheduled flights our chosen from our Dispatch system.
5. Competition points cannot be earned in the given flight mission if landing does not occur due to emergency, divert etc.
6. At the end of each flight on Turkish Virtual, a seniority score is collected. This score is based on several criteria such as the size of the aircraft, landing day or night, and the presence of ILS in the field. The most seniority points are obtained from Assignment flights. In this contest, if the Random Assignment is taken and the task is completed, the competition score will be calculated as follows:
- At the end of the flight, the Seniority Score (SP) given by the FDR and the Quality Score (QS) numbers including errors and landing assessments made by the FDR during the flight will be multiplied by each other and the result will be divided by the average QS value of 1000.
Competition Points = (SP x QS) / 1000
- As a result of the penalties you will receive in the flight, the competition score will be significantly reduced, and if you get a high QS score with a nice landing without penalty, your competition score will increase. For example, suppose a FDR gives you 2.75 SP as a result of a flight. If you get 1050 QS from this flight, you will get 2.89 points. If you complete the flight with a lot of penalties and receive a QS of 800, your competition score will be 2.20.
7. The list of points to be accumulated until the competition scoring system is closed will be sorted from highest to lowest, and when closed, the first 5 pilots with their names will be drawn to the 2nd stage.
- A second stage is conducted to win the gift to prevent unfair competition. Some of our pilots may fly too much due to reasons such as their job availability or retirement, while other pilots may not have this chance. It was decided to give this application a chance to win for everyone.
8. On the other hand, a draw system with points will be applied in order to ensure a positive discrimination against the efforts of the pilots at the top of the list as a result of great effort. The system will work as follows:
- The draw will be carried out in a live broadcast in a discord environment.
- 5 pieces of paper with numbers 1 to 5 will be folded and placed into a bag.
- According to the rankings in the score list, a draw will be taken out for the first pilot who completes, then a number will be drawn for the others in order.
- The number value drawn for all pilots will be multiplied by the order value they have completed in the scoring list, and the pilot with the smallest number as a result of the multiplication will win the competition.
- As a result of this process, a few pilots or even all pilots may at the same time achieve the smallest score, that is, the equal score. In this case, direct raffles will be made as the third stage among the lowest rated pilots and the named pilot will win the prize.

- Example: In the first stage, the ranking is as follows:
1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

- In the second stage, points from the bag in the draw lot...
A ---------> 2 number came out
B ---------> 4 number came out
C ---------> 5 number came out
D ---------> 1 number came out
E ---------> 3 number came out

A’s final score 1x2=2
B’s final score 2x4=8
C’s final score 3x5=15
D’s final score 4x1=4
E’s final score 5x3=15

In this case, A with the smallest value will win the competition. A has already finished the first stage of the competition with great effort and won the chance to get a small number by multiplying it by just 1, no matter what number comes out of the bag. A is partially advantageous in return for its efforts. However, luck is an important factor in statistics. For example in the draw...
A ---------> 4 number came out
B ---------> 2 number came out
C ---------> 3 number came out
D ---------> 1 number came out
E ---------> 5 number came out

A’s final score 1x4=4
B’s final score 2x2=4
C’s final score 3x3=9
D’s final score 4x1=4
E’s final score 5x5=25

In this case, C and E will be eliminated, but A, B and D will be left to the third stage, the name draw, as the co-contestants with the smallest points. Only three of them will be named in a bag and a lot will be drawn between them. Whichever comes out will win the competition and the prize.
9. The second stage and, if necessary, the third stage will be broadcast live on the discord channel. Another pilot will be awarded with a separate draw between the audience the watch the live broadcast that evening on the discord channel. 2 prizes will not be awarded to the same pilot.
10. Drawings will be done on our discord channel by dear Nihat ÖZSENGEZER, one of our esteemed teachers whom our Great Mustafa Kemal ATATÜRK has entrusted our future. He will fold the papers previously prepared in the live broadcast, each of which is equal in size, in the same way, throwing it into a bag, showing that the inside is completely empty, and shuffle the bag thoroughly. In the event that a third stage is required, the same number of pilots of the top 5 pilots will be made available with equal sized papers.
11. In the same way, the draw will be made among the members of our discord channel as audience, and will be done live by our dear brother Hayri BÜBERCI, one of the creators of XPlane LTFM scenery.
As can be understood, the competition principles have been considered and applied on fair and equitable basis as much as possible.

We wish each of our competitors success.

Turkish Virtual Board of Administrators
Erhan M. Artuc
• Msi Meg Intel Z390 Godlike 9th Gen EATX Motherboard LN92784‎
• Core i9-9900K LGA1151 3.60GHz/OC 5.00GHz 16MB Cache CPU
• Corsair DOMINATOR® PLATINUM 64GB (4 x 16GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
• Corsair Hydro Series H150i PRO (360mm) RGB All-in-One Liquid CPU Cooler
• ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6 GPU Boost Clock : 1665 MHz , GPU Base Clock : 1350 MHz
• ASUS ROG Claymore RGB Mechanical Gaming Keyboard with Cherry MX Blue Switches
• ASUS ROG STRIX Curved monitor XG32VQ, 32 Inch (31.5 Inch) WQHD (2560 x 1440), UL144 Hz
• (4 X) Seagate IronWolf 16TB SATA III 3.5" Hard Drive
• (2 X) Intel Optane SSD 905P 960GB PCIe NVMe PCIe SSD
• EVGA NU Audio Card
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2420
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby THY4104 » 18 Nov 2019, 08:49

Süper harika bir uygulama, hazırlayan ve emeği geçen herkese çok teşekkürler... :good:
THY4104
Rookie
 
Posts: 32
Joined: 09 Mar 2015, 16:43
Location: Turkey
Name: Cengiz Turk
City: Istanbul
PID: 4104
Vatsim ID: 1145391
Skype: avery.cengiz

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby THY3009 » 18 Nov 2019, 10:12

Hakeden ve şanslı olan kazansın. :clap: :clap: :clap:
User avatar
THY3009
Administrator
 
Posts: 677
Joined: 28 Mar 2011, 09:06
Location: Turkey
Name: Yalcin KESER
City: Istanbul
PID: 3009
Vatsim ID: 1188102
Skype: yalcin.keser1

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby THY4292 » 18 Nov 2019, 16:55

NOEL BABA YK
Heyecan ve Umut dolu bir yılbaşı geliyor...
:D :D :D :D :D :D
User avatar
THY4292
Senior Member
 
Posts: 420
Joined: 16 Feb 2010, 09:38
Location: Turkey
Name: Hakan DAGHAN
City: İzmir
PID: 4292
Vatsim ID: 1134887
Skype: hakan.daghan

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby THY3716 » 18 Nov 2019, 21:52

Hediye de güzel. IR tracker veya onun değerinde bir yazılım vs. Hakeden kazansın diyelim. Biraz şans biraz emek olsun diye düşündük kazanma şartı olarak. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Cezasız, bol 1050'li, random assignment uçuşları dileriz.
Lead me, follow me or get out of my way !
User avatar
THY3716
Administrator
 
Posts: 1680
Joined: 25 Apr 2009, 22:33
Location: Turkey
Name: Bahadir ALKES
City: Istanbul
PID: 3716
Vatsim ID: 1097118

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby artuncs » 19 Nov 2019, 22:18

Turkish Virtual • 40 Gün 40 Gece Ödüllü Yarışmamız Başladı :) Katılımcı Olacak Yarışmacılara Başarılar Diliyoruz ! :good:
Turkish Virtual • ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest Has Begun. We Wish Each of Our Competitors Success ! :good:
https://turkishvirtual.com/newyearcontest.asp


Turkish Virtual Board of Administrators
Erhan M. Artuc
• Msi Meg Intel Z390 Godlike 9th Gen EATX Motherboard LN92784‎
• Core i9-9900K LGA1151 3.60GHz/OC 5.00GHz 16MB Cache CPU
• Corsair DOMINATOR® PLATINUM 64GB (4 x 16GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
• Corsair Hydro Series H150i PRO (360mm) RGB All-in-One Liquid CPU Cooler
• ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6 GPU Boost Clock : 1665 MHz , GPU Base Clock : 1350 MHz
• ASUS ROG Claymore RGB Mechanical Gaming Keyboard with Cherry MX Blue Switches
• ASUS ROG STRIX Curved monitor XG32VQ, 32 Inch (31.5 Inch) WQHD (2560 x 1440), UL144 Hz
• (4 X) Seagate IronWolf 16TB SATA III 3.5" Hard Drive
• (2 X) Intel Optane SSD 905P 960GB PCIe NVMe PCIe SSD
• EVGA NU Audio Card
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2420
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby artuncs » 26 Nov 2019, 19:23

Selamlar, Yarşımamız olanca hızıyla devam ediyor ve hatta olduğundan fazla hızlı diyebilirim. Bence başı çeken kaptalarımız biraz fren koysun ki arkadan gelenlerde biraz nefes alsınlar :)

Şimdi baktımda şu an itibarı ile yarışmacılarımız, yarışmanın başladığı günden bu yana (6.gün) toplamda 218 random assignment alarak uçuşlarını gerçekleştirmişler ki bu da daha 6 gün içinde sadece yarışma için ne kadar fazla uçuşun alınıp uçulduğunu gösteriyor.

Bunun dışında diğer bir konuya daha buradan değinmek istiyorum. Duyuruda belki gizli kalmış yada anlaşılmamış, önemsenmemiş olabilir ama discord kanalımızda ilk 5'e kalan adaylarımız arasında yapılacak olan canlı çekiliş sonrası ayrıca bir de o akşam discord kanalımızda izleyici olarak bulunan üyelerimiz arasında bulunanlar içinde Hayri BUBERCİ kaptanımız tarafından ayrı bir çekiliş yapılacak. Yarışmaya katıılma şansları olmayan, yada yarışmaya katılmış ama geride kalmış olan kaptanlarımız bu ikinci şansı kaçırmasınlar.
Erhan M. Artuc
• Msi Meg Intel Z390 Godlike 9th Gen EATX Motherboard LN92784‎
• Core i9-9900K LGA1151 3.60GHz/OC 5.00GHz 16MB Cache CPU
• Corsair DOMINATOR® PLATINUM 64GB (4 x 16GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
• Corsair Hydro Series H150i PRO (360mm) RGB All-in-One Liquid CPU Cooler
• ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6 GPU Boost Clock : 1665 MHz , GPU Base Clock : 1350 MHz
• ASUS ROG Claymore RGB Mechanical Gaming Keyboard with Cherry MX Blue Switches
• ASUS ROG STRIX Curved monitor XG32VQ, 32 Inch (31.5 Inch) WQHD (2560 x 1440), UL144 Hz
• (4 X) Seagate IronWolf 16TB SATA III 3.5" Hard Drive
• (2 X) Intel Optane SSD 905P 960GB PCIe NVMe PCIe SSD
• EVGA NU Audio Card
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2420
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc

Re: ''40 Days & 40 Nights'' New Year's Prize Contest !

Postby artuncs » 30 Dec 2019, 22:12

Sadece dakikalar önce Turkish Virtual 40 gün 40 gece yarışmamızın sonuna geldik. İlk 5'e kalan yarışmacılarımızı kutluyoruz. Çekiliş ile ilgili ayrıntılı açıklama yarın yapılacaktır. Yarışmamıza ilgi duyup katılan tüm adaylara teşekkür ediyoruz.

Just minutes ago we have come to the end of our 40 day 40 night contest. We congratulate our top 5 remaining competitors. A detailed description of the draw will be made tomorrow. We are grateful to all the candidates who were interested and participated in our contest.

Image
Erhan M. Artuc
• Msi Meg Intel Z390 Godlike 9th Gen EATX Motherboard LN92784‎
• Core i9-9900K LGA1151 3.60GHz/OC 5.00GHz 16MB Cache CPU
• Corsair DOMINATOR® PLATINUM 64GB (4 x 16GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
• Corsair Hydro Series H150i PRO (360mm) RGB All-in-One Liquid CPU Cooler
• ASUS ROG Strix GeForce RTX™ 2080 Ti OC edition 11GB GDDR6 GPU Boost Clock : 1665 MHz , GPU Base Clock : 1350 MHz
• ASUS ROG Claymore RGB Mechanical Gaming Keyboard with Cherry MX Blue Switches
• ASUS ROG STRIX Curved monitor XG32VQ, 32 Inch (31.5 Inch) WQHD (2560 x 1440), UL144 Hz
• (4 X) Seagate IronWolf 16TB SATA III 3.5" Hard Drive
• (2 X) Intel Optane SSD 905P 960GB PCIe NVMe PCIe SSD
• EVGA NU Audio Card
User avatar
artuncs
Administrator
 
Posts: 2420
Joined: 07 Jul 2009, 10:47
Location: England
Name: Erhan M. ARTUC
City: London
PID: 3578
Vatsim ID: 1087117
Skype: erhan.m.artuc


Return to Cockpit

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests

cron